Относно: използването на интернет страницата cafeshop.bg

В сила от 09.11.2021 г.

 

“ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД е търговското дружество, с регистрационен номер: 130463286, със седалище в гр. София 1186, ул. Черно море 4, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Този електронен магазин cafeshop.bg се притежава от “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД се стреми да Ви предостави достъпни и полезни продукти на електронния си магазин.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Личните данни, които предоставяте на “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за обработка и доставка на поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за информационен бюлетин може да бъде отменен по всяко време, като се свържете с нас и заявите подобно желание или като следвате инструкциите за отказване от информационен бюлетин, описани във всеки имейл, част от бюлетина).

Всеки потребителски профил и всяка поръчка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител. Това може да стане чрез изпращане на имейл до info@cafeshop.bg, в който потребителят трябва да заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на уебсайта cafeshop.bg.

Личните данни, които изискваме при създаването на профил и/или създаването на поръчка, са следните: име и фамилия на получател, телефонен номер за връзка, адрес за доставка и имейл адрес, на който да бъдете информирани за актуалния статус на Вашата поръчка. Тези данни са необходими за обработването на всяка поръчка и изпращането ѝ за доставка чрез куриерска компания. За целта, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от вас адрес.

В случай на връщане на продукти, които са заплатени чрез пощенски паричен превод, сумите се възстановяват чрез банков превод. За целта, екипът на “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител и достъпил cafeshop.bg, страниците, които са посетени, браузърите, които са използвани за посещение на нашия уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).

cafeshop.bg използва т.нар. „бисквитки“ (“cookies”). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на електронния ни магазин cafeshop.bg.

В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, cafeshop.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на съответната информация. С изразяване на съгласие с настоящите условия за ползване и политика за личните данни на “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

“ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

“ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на използването, регистрацията и/или поръчка на cafeshop.bg, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за обработка и доставка на поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за информационен бюлетин може да бъде отменен по всяко време, като се свържете с нас и заявите подобно желание или като следвате инструкциите за отказване от информационен бюлетин, описани във всеки имейл, част от бюлетина). “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените.

Всеки потребителски профил и всяка поръчка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени чрез потребителския Ви профил от бутона „Премахни профила“. Изтриването на профила в cafeshop.bg представлява окончателно заличаване на неговото съществуване. Потребителят, който изтрие профила си, няма да може да се впише обратно, за да възстанови или разгледа предишни покупки.

Личните данни, които изискваме при създаването на профил и/или създаването на поръчка, са следните: име и фамилия на получател, телефонен номер за връзка, адрес за доставка и имейл адрес, на който да бъдете информирани за актуалния статус на Вашата поръчка. Тези данни са необходими за обработването на всяка поръчка и изпращането ѝ за доставка чрез куриерска компания. За целта, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от вас адрес.

В случай на връщане на продукти, които са заплатени чрез пощенски паричен превод, сумите се възстановяват чрез банков превод. За целта, екипът на “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител и достъпил cafeshop.bg, страниците, които са посетени, браузърите, които са използвани за посещение на нашия уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).

cafeshop.bg използва т.нар. „бисквитки“ (“cookies”). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на нашата уебсайта cafeshop.bg.

В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на съответната информация. С изразяване на съгласие с настоящите условия за ползване и политика за личните данни на cafeshop.bg, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

“ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

“ЕНКО ВЕНДИНГ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на използването, регистрацията и/или поръчка на cafeshop.bg, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Последно изменена на 18.03.2024 г